De subsidieregeling Corona Toegangsbewijzen Wijchen 2022 komt organisaties tegemoet in de kosten van de verplichte controle op coronatoegangsbewijzen (CTB). Het College stelt hiervoor budget beschikbaar.

Welke organisaties kunnen subsidie aanvragen?
Organisaties die subsidie kunnen aanvragen zijn: horecabedrijven, sportcentra, zwembaden en organisatoren van evenementen. Verder komen algemeen nut beogende instellingen zonder winstoogmerk in aanmerking. Dit zijn: theaters, dorpshuizen, wijkcentra en multifunctionele accommodaties én verenigingen en stichtingen voor sport, recreatie en cultuur.

Om welke kosten gaat het?
Het gaat om kosten die de aanvrager moet maken voor de CTB-controles. De regeling is aangepast ten opzichte van de eerdere regeling. De omvang in vloeroppervlakte waar gasten/klanten verblijven bij commerciële organisaties. Voor niet-commerciële organisaties is het aantal leden, bezoekers of deelnemers bepalend voor de hoogte van de subsidie.

Voor welke periode geldt de regeling?
Je kunt subsidie aanvragen voor kosten die je maakt in de periode van 1 januari 2022 tot en met 13 maart 2022.

Hoe vraagt u de subsidie aan?
Je kunt mailen naar: accommodaties@drutenwijchen.nl en wij sturen je een aanvraagformulier toe. Doe dat zo snel mogelijk. In elk geval vóór 14 maart 2022.
Als je wilt, dan ontvangt je de tekst van de “Subsidieregeling Corona Toegangsbewijzen Wijchen 2022”.

Heb je vragen over deze regeling?
Mail ons gerust met je vragen. Wij denken graag met je mee. Je kunt mailen naar: accommodaties@drutenwijchen.nl