Door een enquête onder ondernemers, overleggen met twee klankbordgroepen, een bezoekersonderzoek en inzicht in de nieuwste ontwikkelingen en bevolkingsprognoses zijn de detailhandelstructuurvisie en toekomstvisie centrum Wijcehn tot stand gekomen. De beleidsnotitie detailhandel uit 2015 was toe aan een actualisatie. De afgelopen jaren is er op het gebied van detailhandel veel gebeurd, zoals de opkomst van online winkelen. De effecten van de coronamaatregelen laten ook zijn sporen achter.
 
De visie
Wethouder economie Nick Derks licht de belangrijkste uitgangspunten van de visie toe: “We vinden dat nieuwe winkels thuishoren in de bestaande winkelgebieden. Deze willen we versterken. We blijven werken aan een krachtig centrum van Wijchen met een compleet aanbod en ruimte voor ontmoeting. De overige winkelgebieden houden een wijkfunctie. Op bedrijventerrein Wijchen-Oost wijzen we uitzonderingslocaties aan waar we volumineuze detailhandel zoals doe-het-zelfzaken kunnen clusteren”. Op dit moment is er onvoldoende marktruimte voor een volwaardige extra supermarkt. Deze ruimte kan over een aantal jaren wel ontstaan. Het tempo van woningbouw en de ontwikkeling van online winkelen in de komende jaren is lastig te voorspellen. Daarom kan het college op dit moment nog geen besluit nemen over een eventuele extra supermarkt. Zodra ontwikkelingen hier aanleiding toe geven, beoordeelt het college de situatie opnieuw en legt het een nieuw advies aan de gemeenteraad voor.
 
Aanbevelingen
De gemeente  gaat de komende jaren samen met de ondernemers en pandeigenaren aan de slag met de aanbevelingen uit de visie. Hierbij gaat het om zaken als branding van het centrum, het opwaarderen van vastgoed, het werken aan een aantrekkelijkere uitstraling, het uitbreiden van standplaatsen en het verbeteren van de onderlinge samenwerking.

Wil je deze visie ontvangen? Stuur dan een mail naar goedezaken@drutenwijchen.nl